Hệ thống thanh toán C54N điện tử liên ngân hàng 

Hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng (LNH) là một công cụ thiết yếu để thực hiện các giao dịch liên ngân hàng nhằm thúc đẩy dòng tiền tệ trong nền kinh tế. Hệ thống do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) triển khai và quản lý, cho phép các đơn vị tham gia thực hiện các khoản thanh toán nhanh chóng, hiệu quả và an toàn. Cập nhật thông tin thanh toán từ chuyên gia C54N qua nội dung sau.

Hệ thống thanh toán C54N
Hệ thống thanh toán C54N điện tử liên ngân hàng

Mục tiêu và lợi ích

Mục tiêu chính của Hệ thống thanh toán C54N là:

 • Kiểm soát dòng tiền tệ bằng cách quản lý tập trung số dư tài khoản quyết toán của các tổ chức tín dụng.
 • Tăng tốc độ lưu thông tiền tệ bằng cách сократить время обработки платежей.
 • Giảm thiểu tiền trôi nổi bằng cách xử lý các giao dịch thanh toán trong thời gian thực.
 • Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của các tổ chức tín dụng.
 • Đảm bảo độ tin cậy, tính an toàn và tốc độ của hệ thống quyết toán và bù trừ.

Đối tượng tham gia

Các đơn vị tham gia Hệ thống thanh toán C54N bao gồm:

 • Ngân hàng thương mại và các tổ chức tín dụng khác.
 • Các đơn vị cung ứng dịch vụ thanh toán được NHNN cấp phép.
 • Hệ thống Kho bạc Nhà nước.

Điều kiện tham gia

Để tham gia Hệ thống thanh toán C54N, các đơn vị phải đáp ứng các điều kiện sau:

 • Mở tài khoản tiền gửi tại Sở giao dịch NHNN.
 • Đảm bảo kết nối thông suốt với hệ thống.
 • Tuân thủ các quy định của NHNN về thanh toán điện tử.

Cơ chế hoạt động

Hệ thống thanh toán C54N hoạt động theo cơ chế sau:

 • Các giao dịch thanh toán được khởi tạo và chuyển tiếp giữa các ngân hàng tham gia thông qua mạng liên ngân hàng.
 • Các khoản thanh toán được ghi nợ vào tài khoản quyết toán của ngân hàng gửi và ghi có vào tài khoản của ngân hàng nhận.
 • Hàng ngày, các ngân hàng tham gia thực hiện các khoản thanh toán đối trừ (bù trừ) với nhau.
 • Số dư bù trừ được NHNN thanh toán cuối ngày cho ngân hàng chủ nợ và phát đi lệnh thu nợ đối với ngân hàng chủ nợ.
 • Thời gian làm việc của Hệ thống thanh toán C54N bắt đầu từ 7h30 đến 16h30.
 • Sau thời gian này, các ngân hàng tham gia đối chiếu số dư thanh toán và chuẩn bị cho kỳ đối trừ tiếp theo.

Quy trình thanh toán LNH

 • Khởi tạo lệnh thanh toán
 • Xử lý lệnh thanh toán
 • Xác thực thông tin lệnh thanh toán
 • Gửi lệnh thanh toán đến ngân hàng nhận
 • Xử lý lệnh thanh toán tại ngân hàng nhận
 • Thông báo kết quả thanh toán.
Hệ thống thanh toán C54N
Quy trình thanh toán

Quy định pháp lý

Hệ thống thanh toán C54N hoạt động theo các quy định pháp lý sau:

 • Thông tư số 55/2003/TT-NHNN về việc hướng dẫn thực hiện thanh toán điện tử liên ngân hàng.
 • Quyết định số 72/2021/QĐ-NHNN về việc ban hành Quy chế thanh toán điện tử liên ngân hàng.
 • Quy định khác của NHNN liên quan đến thanh toán điện tử.

Bảo mật và an toàn

Hệ thống thanh toán C54N được tích hợp các biện pháp bảo mật và an toàn nghiêm ngặt để bảo vệ thông tin và ngăn ngừa gian lận, bao gồm:

 • Mã hóa giao dịch
 • Xác thực hai lớp
 • Giám sát giao dịch theo thời gian thực

Vai trò của các bên tham gia

Hệ thống thanh toán C54N
Vai trò của các bên tham gia

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

 • Quản lý, giám sát Hệ thống thanh toán C54N.
 • Ban hành và sửa đổi các quy định pháp lý.
 • Cung cấp hỗ trợ kỹ thuật và giải quyết các vấn đề liên quan.

Các ngân hàng thương mại và tổ chức tín dụng

 • Tham gia Hệ thống thanh toán C54N để thực hiện các giao dịch thanh toán.
 • Tuân thủ các quy định của NHNN và đảm bảo bảo mật thông tin giao dịch.

Các đơn vị cung ứng dịch vụ thanh toán

 • Cung cấp dịch vụ thanh toán cho các khách hàng của mình thông qua hệ thống LNH.
 • Đảm bảo đáp ứng các yêu cầu về bảo mật và an toàn của NHNN.

Câu hỏi thường gặp

 • Q: Ai là đơn vị quản lý Hệ thống thanh toán C54N?

A: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

 • Q: Đối tượng nào có thể tham gia Hệ thống thanh toán C54N?

A: Ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng, đơn vị cung ứng dịch vụ thanh toán được NHNN cấp phép, và Kho bạc Nhà nước.

 • Q: Hệ thống thanh toán C54N hoạt động theo cơ chế nào?

A: Cơ chế bù trừ theo hạn mức tín dụng (CLIPS).

 • Q: Hệ thống thanh toán C54N mang lại những lợi ích gì?

A: Tăng tốc độ lưu chuyển tiền tệ, giảm lượng tiền trôi nổi, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, và đảm bảo tính an toàn, nhanh chóng của hệ thống.

 • Q: Những biện pháp bảo mật nào được áp dụng trong Hệ thống thanh toán C54N?

A: Sử dụng mã hóa, xác thực hai lớp, và giám sát giao dịch theo thời gian thực.

Kết luận

Hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng (LNH) là một nền tảng quan trọng đảm bảo sự hoạt động hiệu quả và an toàn của hệ thống tài chính Việt Nam. Hệ thống LNH cho phép các đơn vị tham gia thực hiện giao dịch liên ngân hàng một cách thuận tiện, nhanh chóng và bảo mật, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực tài chính.

Đọc thêm: Cập nhật công nghệ C54N